منابع آزمون دکتری رشته علوم قران و حدیث

دانشگاه تهران:

1.تفسیر جزء 27،28،29،30،مجمع البیان

2.التفسیر و المفسرون،ذهبی و آیت الله معرفت

3.روش شناسی تفسیر.محمود رجبی

4.علوم قران الاتقان . سیوطی(امثال.اقسام.تناسب.آداب و شرایط تفسیر.جدل.مقدم و موخر)

5.البیان.آیت الله خویی

6.اسباب نزول.دکتر حجتی

7.تلخیص التمهید.آیت الله معرفت

8.تاریخ قران.دکتر حجتی و دکتر رامیار

9.مصطلح الحدیث.صبحی صالح

10.اضواء علی السنه المحمدیه.محمود ابوریه

11.تاریخ حدیث . دکتر معارف

12.پژوهشی در سیر حدیثی شیعه . دکتر معارف

13.تخلیص مقباس الهدای.غفاری

14.امالی.سید مرتضی جلد اول

15.نهج البلاغه .50خطبه اول

16.دایره المعارف اسلامیshorter

دانشگاه تربیت مدرس تهران

1. تفسیر جزء 26.27.28.مجمع البیان

2. البیان .آیت الله خویی

3. تلخیص التمهید.آیت الله معرفت

4. علوم قرآن .شهید آیت الله حکیم

5. اسباب نزول.دکتر حجتی

6. تاریخ قرآن .آیت الله معرفت

7. الاتقان(اعجاز.نسخ.امثال. اقسام.تناسب. تقدیم.اداب و شرایط تفسیر)

8. مقدمه رجال آیت الله خویی

9. تخلیص مقباس الهدایه مامقانی.غفاری

10.      تاریخ حدیث .شانه چی

11.      نهج البلاغه.100خطبه اول

12.      امالی.سید مرتضی جلد اول

13.      انگلیسی دایره المعارف اسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

1. تفسیر جزء 26.27.28.مجمع البیان و المیزان

2. التفسیر و المفسرون،ذهبی و آیت الله معرفت

3. روش شناسی تفسیر.محمود رجبی

4. علوم قران.القرائات القرانیه.عبد الهادی فضلی

5. البیان .ایت الله خویی

6. اسباب نزول . دکتر حجتی

7. الاتقان.سیوطی

8. تلخیص التمهید.ایت الله معرفت

9. اصول کافی. جلد اول.شرح ملا صالح مازندرانی و مراه العقول

10.  منهج النقد فی علوم الحدیث.نورالدین عتر

11.  تلخیص مقباس الهدایه.غفاری

12.  مقدمه معجم رجال.ایت الله خویی

13.  تاریخ عمومی حدیث.دکتر معارف

14.  کلیات علم رجال.ایت الله سبحانی

15.  امالی و نهج البلاغه.تجزیه و ترکیب لغات

16.  زبان انگلسی.دایره المعارف اسلامی

تربیت مدرس قم

1. تفسیر جزء 26.27.28.مجمع البیان

2. التمهید . ایت الله معرفت

3. علم الحدیث. شانه چی

4. درایه الحدیث .شانه چی

5. تلخیص مقباس الهدایه.غفاری

6. مقدمه رجال.ایت الله خویی

7. تاریخ قران. دکتر حجتی

8. اسباب نزول دکتر حجتی

9. الاتقان(تقدیم.تفسیر و اداب تفسیر.اقسام و امثال)

10.  البیان.ایت الله خویی

11.  نهج البلاغه

12.  امالی.سید مرتضی

13.  مقدمه ابن خلدون

14.  زبان انگلیسیshorter

15.  

دانشکده اصول دین

الف-ازمون عمومی

-زبان عربی

نهج البلاغه(100 خطبه اول)

امالی سید مرتضی

-زبان انگلیسی

ماده قران و حدیث  از دایره المعارف اسلامی انگلیسی

ب-ازمون اختصاصی

علوم قران و تفسیر:

1.البرهان.زرکشی جلد 1 و 2

2.البیان ایت الله خویی

3.مقدمه آلاءالرحمن.شیخ جواد بلاغی

4.خلاصه التمهید ایت الله معرفت

5.القران الکریم و الروایات المدرستین جلد 1 و 2

6. تفسیر 26.27.28 مجمع البیان

علوم حدیث و سیره:

1. اضواءعلی السنه المحمدیه.شیخ محومد ابو ریه

2. مصطل الحدیث و علومه.صبحی صالح

3. مقدمه معجم الرجال.ایت الله خویی

4. مقدمه خمسون و مائه صحابی مختلق.علامه عسکری

مرکز علوم و تحقیقات(دانشگاه ازاد اسلامی)

-زبان عربی

1.اعراب گذاری و ترجمه و توضیح 50 خطبه اول نهج البلاغه

2.امالی سید مرتضی.جلد 1 و 2

-زبان انگلیسی:دایره المعارف اسلامی

-علوم قران

1.الاتقان سیوطی:مناسب الایات و السور

2.کتاب تناسق الدرر فی تناسب السور.سیوطی

3.الاتقان.(اقسام و سو گند های قران.امثال قران.اعجاز)

4.اقسام القران.ابن قیم.

 

5.امثال قران.علی اصغر حکمت

6.البیان خویی.اعجاز

7.ناسخ و منسوخ از تاریخ قران دکتر رامیار

8.جدل و استدلال از کتاب الاتقان سیوطی

-حدیث

1.درایه الحدیث .شانه چی

2. علوم الحدیث و مصطلحه.صبحی صالح

3.مقدمه معجم الرجال.ایت الله خویی

4.ترجمه و توضیح 5 حدیث از بخش اصول کافی کلینی

-تفسیر

جزء 26.27.28 مجمع البیان و المیزان

 

 

نوشته شده در شنبه یکم خرداد ۱۳۸۹ساعت 18:27 توسط علی معدلی| |

Powered by WebGozar